Ydych chi wedi gweld Gareth Thomas 32 oed?

Hoffem siarad â Gareth Thomas, 32 oed, sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o Garchar EM Caerdydd ar ddydd Gwener 26 Mai 2017. 

Mae Gareth Thomas, sydd â chysylltiadau â Glynebwy, Aberdâr a Chaerdydd yn cael ei alw yn ôl i'r carchar.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am ble mae Gareth Thomas, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 403 22/8/17 neu cysylltwch â Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.