Allwch chi helpu? Dau aderyn ysglyfaethus yn cael eu hanafu yng Nglynebwy

Mae ein swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiadau o ddau eryr yn cael eu hanafu yng Nglynebwy dros nos.

Credir bod yr adar ysglyfaethus o'r Lloches Tylluanod wedi cael eu saethu rhywbryd rhwng 6:30pm ddydd Gwener 30 Mehefin a 4:00pm ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf 2017.

Roedd un o'r adar yn Eryr Rheibus y Diffeithwch o frîd Rwsiaidd, a'r llall yn Eryr Rheibus o frîd Affricanaidd - yn anffodus bu farw'r ddau aderyn...

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif 239 03/07/17.